Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od 25 maja 2018 roku.

  1. UAB „Debesų technologijos“ szanuje prywatność odwiedzających i klientów oraz zapewnia bezpieczeństwo i poufność Danych Osobowych przekazywanych w ramach korzystania z serwisu internetowego rupinkissavimi.lt zgodnie z postanowieniami określonymi w Polityce prywatności. Celem Polityki prywatności jest poinformowanie klientów i osób odwiedzających witrynę, ochrona i obrona ich danych osobowych przed nieuprawnionym użyciem.
  2. Polityka prywatności jest wiążąca dla każdego, kto odwiedza nasz serwis internetowy i zamawia usługi oraz korzysta z niego w inny sposób. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszą Polityką prywatności, masz prawo do dalszego korzystania z tego serwisu internetowego bez ograniczeń.
  3. UAB „Debesų technologijos“ odpowiada za przetwarzanie Twoich danych osobowych na naszym serwisie internetowym rupinkissavimi.lt. Jeśli masz pytania na temat sposobu przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z nami pod adresem e-mail: info@rupinkissavimi.lt
  4. Serwis internetowy nie zbiera automatycznie żadnych Twoich Danych osobowych. Pliki cookie używane na stronie internetowej mają na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania strony i personalizowania Twojego doświadczenia przeglądania.

Read the privacy policy in English

JSC „Debesų technologijos“ respects privacy of visitors and clients, and ensures security and confidentiality of the Personal data, provided by using the website, in accordance with the terms and conditions set forth in the Privacy Policy.

Ознакомьтесь с политикой конфиденциальности на русском языке

ЗАО «Debesų technologijos» уважает конфиденциальность посетителей и клиентов и обеспечивает безопасность и конфиденциальность Персональных данных, предоставляемых с использованием веб-сайта, в соответствии с условиями, изложенными в Политике конфиденциальности.

  1. Korzystając z naszego serwisu internetowego, wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookie na swoim urządzeniu (komputerze, telefonie itp.). Jednak z pomocą oprogramowania przeglądarki możesz w każdej chwili zablokować Pliki cookie i usunąć trwałe Pliki cookie poprzez kliknięcie znajdującej się obok adresu URL ikonki kłódki.
  2. UAB „Debesų technologijos“ nie zapewnia stronom trzecim dostępu do Twoich Danych osobowych ani nie sprzedaje żadnych informacji dotyczących Ciebie osobom trzecim.
  3. Serwis internetowy może zawierać linki do innych stron internetowych. Nie kontrolujemy i nie odpowiadamy za zawartość tych stron internetowych.
  4. Nasz serwis internetowy korzysta również z niektórych narzędzi podmiotów trzecich (Google, Google maps) i te strony trzecie mogą również wykorzystywać pliki cookie za pośrednictwem naszej strony internetowej.
  5. Nasz serwis internetowy wykorzystuje formularz zapytania, w którym podajesz nam pytanie, swoje imię i nazwisko oraz telefon lub adres poczty elektronicznej. Dane te służą do kontaktu z osobą, która zadała pytanie, oraz ustalenia potrzeby związanej z zadanym pytaniem lub produktem, który osoba chce nabyć. Uzyskane w ten sposób Dane osobowe nie są gromadzone ani przechowywane.
  6. UAB „Debesų technologijos“ zastrzega sobie prawo do okresowej zmiany niniejszej Polityki prywatności lub jakiejkolwiek jej części oraz wszelkich powiązanych informacji według własnego uznania.