Rūpindamiesi savimi, pasirūpinkime ir gamta!

Nemokamai priduokite nenaudojamą ar pasenusį baktericidinį recirkuliatorių ar oro valytuvą, pristatydami jį į savivaldybių įrengtas didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles.