Grąžinimas ir garantijos

pinigu grazinimo garantija

GARANTINIS LAIKOTARPIS
Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai visoms asmeninio vartojimo prekėms nustato 24 mėn. garantinį laikotarpį.
Juridiniams subjektams garantijos terminas taikomas 12 mėnesių.
Jei Jūsų prekė sugedo garantinio laikotarpio metu, mūsų autorizuotas gamintojo aptarnavimo centras ją suremontuos nemokamai – tereikia pateikti prekės pirkimo dokumentą.
Pirkimo dokumentą (kasos čekį, sąskaitą faktūrą ar lizingo sutartį) gaunate kartu su įsigyjama preke arba el. paštu, kai gauname Jūsų apmokėjimą už įsigyjamą prekę.

Garantija nėra taikoma:*
•prekėms, kurios turi mechaninių pažeidimų, ardymo žymių.
•prekėms, kurios buvo naudojamos ne pagal paskirtį.
•prekėms, kurių gedimai atsirado dėl pirkėjo kaltės.
•prekėms su pažeistais serijiniais lipdukais.
•prekėms, kurios buvo remontuojamos neįgaliotame gamintojo servise.
•kai gedimas atsiranda dėl aplinkos veiksnių (audros, lietaus ir pan.), Force majeure (gaisro, potvynio) ar atsitiktinių išorės veiksnių poveikio (įtampos šuolio ir pan.).
•jeigu gedimas atsiranda dėl į įrenginio vidų patekusių skysčių, daiktų ir pan.
•jei pirkėjas nepateikia pirkimo dokumento (sąskaitos faktūros, čekio, lizingo sutarties).

Kilus klausimams dėl įgaliotų gamintojų servisų prašome rašyti info@rupinkissavimi.lt arba skambinti telefonu +370 602 63093.
Jei autorizuotas aptarnavimo centras nustatytų, jog Jūsų prekė garantinio laikotarpio metu sugedo nepataisomai dėl gamintojo kaltės (nekokybiška prekė), tokiu atveju iš autorizuoto aptarnavimo centro Jūs gausite pažymą, kurią pateikus mūsų biure su pirkimo dokumentu, turite teisę prašyti pakeisti sugedusią prekę į kitą tokią pačią arba grąžinti Jums sumokėtus pinigus už prekę.

Jei autorizuotas aptarnavimo centras nustatytų, jog Jūsų prekė garantinio laikotarpio metu sugedo dėl gamintojo kaltės (nekokybiška prekė), tačiau ją įmanoma suremontuoti, tokiu atveju Jūs turite teisę pasirinkti, nemokamai pašalinti daikto trūkumus (pataisyti daiktą), nemokamai pakeisti netinkamos kokybės daiktą tinkamos kokybės daiktą tinkamos kokybės daiktu, sumažinti prekės kainą arba vienašališkai nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį ir pareikalauti sugrąžinti už prekę sumokėtą kainą. Pasirinkus du pastaruosius variantus, kartu su pirkimo dokumentu pristatykite mums autorizuoto aptarnavimo centro pažymą apie tai, jog prekės gedimas yra garantinis. Jei nuspręsite prekę remontuoti, pasakykite apie tai Jus aptarnaujančiam autorizuoto aptarnavimo centro specialistui.

Atkreipkite dėmesį, kad:
Suremontuotoms arba pakeistoms prekėms garantijos terminas skaičiuojasi nuo pirminės prekės įsigijimo datos.
Remiantis LR Civilinio kodekso 6.335 str. pažymime, jog tuo atveju, kai pirkėjas negali naudotis daiktais, kuriems yra nustatytas kokybės garantijos terminas, dėl nuo pardavėjo priklausančių kliūčių, garantijos terminas neskaičiuojamas tol, kol pardavėjas tas kliūtis pašalina, o garantijos terminas pratęsiamas tokiam laikui, kurį pirkėjas negalėjo daikto naudotis dėl trūkumų, jeigu pirkėjas tinkamai pranešė pardavėjui apie pastebėtus trūkumus ir jeigu ko kita nenustatyta pirkimo-pardavimo sutartyje.
Visas išlaidas, susijusias su prekės transportavimu į garantinį centrą ir iš jo, apmoka Pirkėjas;

KOKYBIŠKŲ PREKIŲ GRĄŽINIMAS JURIDINIAMS ASMENIMS
Suderinta su LR Civilinio kodekso 6.22810 str.
1) kai sudaroma sutartis dėl paslaugų – nuo sutarties sudarymo dienos;
2) kai sudaroma prekės pirkimo–pardavimo sutartis, – nuo tos dienos, kurią Jūs ar Jūsų nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna užsakytą prekę arba:
a) jeigu Jūs vienu užsakymu užsakėte daugiau negu vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai, – nuo tos dienos, kurią Jūs ar Jūsų nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę prekę;
b) jeigu prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis, – nuo tos dienos, kurią Jūs ar Jūsų nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę partiją ar dalį.

Nutarę grąžinti prekės, turite pateikti tinkamai užpildytą laisvos formos prašymą, nurodant pirkėjo vardą, pavardę, telefono numerį, priežastį, sąskaitos numerį, į kurią bus grąžinti pinigai. Pridėti pirkimo dokumento kopiją. Pateikti prašymą el. paštu info@rupinkissavimi.lt ir skambinti telefonu +370 602 63093.

Dėmesio. Prekės pirktos iš el.parduotuvės rupinkissavimi.lt grąžinamos į sandėlį Galinės g.1, Galinės kaimas, 14247, Transekspedicijos sandėliai, 13-14 rampa.

Pirkėjui tenka visos išlaidos ir rizika susijusios su prekės grąžinimu per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų. Visais atvejais prekė privalo būti grąžinta nepasibaigus 14 (keturiolikai) kalendorinių dienų laikotarpiui, skaičiuojamam nuo prekės pristatymo ar atsiėmimo dienos.
Ne vėliau kaip per 14 dienų nuo Jūsų pranešimo apie prekės atsisakymą pateikimo dienos ir prekės sugrąžinimo mums, mes Jums grąžinsime visas Jūsų sumokėtas sumas, įskaitant Jūsų apmokėtas prekių pristatymo išlaidas, perkant prekę.

Per 14 dienų grąžinamos prekės turi būti tvarkingos:

• grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, tokioje kokioje gavote iš pardavėjo;
• prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
• prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (švari, nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kiti originaliai komplektacijai būdingi priedai);
• grąžinamos prekės komplektacija turi būti nepakitusi, tokia kokia buvo įteikta pirkėjui;
• grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas);
• grąžinama prekė turi būti saugiai supakuota, rekomenduojama supakuoti į tą patį įpakavimą, kokiame gavote iš pardavėjo;
• pirkėjas grąžindamas prekę pats atsako už jos sklandų ir saugų atvykimą iki pardavėjo.

DĖL PRAŠYMŲ VALSTYBINEI VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBAI

Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžiantis subjektas: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt.

Prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/

Visais su serviso darbu, grąžinimais ir garantijomis susijusiais klausimais kreipkitės info@rupinkissavimi.lt arba skambinti telefonu +370 602 63093.
Darbo laikas: I-V 10.00 – 17:00 val.